top
linie
adminúvod|kontakt|novinky|mapa serveru

Novinky a zajímavosti

1.4 za?íná vysílat Prima Cool

Po Nova Cinema další komer?ní celoplošná televize zahajuje vysílání svého "druhého" TV kanálu

z tisku:

Nejnov?jší program televize Prima vystupující pod zna?kou Cool TV nabídne po?ady p?edevším pro mužské publikum, na které chce cílit. Krom? fotbalové Premier League se ve vysílání objeví nap?íklad kultovní animovaný seriál Futurama a další kousky. Televize Cool spustila své zkušební vysílání již za?átkem b?ezna, a tak si nyní m?žete prakticky odzkoušet možnosti p?ijmu. Dostupná je v pozemní digitální síti 2, v satelitních službách Skylink a CS Link, u n?kterých kabelových operátor?. V ostatních sítích se objeví v pr?b?hu tohoto týdne.

Pokud chcete p?ijímat Cool TV prost?ednictvím zemského vysílání, p?esv?d?te se, zda máte na svém set-top-boxu bezproblémový p?íjem TV Nova, Nova Cinema, TV Barrandov a TV Prima. Pokud ano, tak je z?ejmé, že m?žete p?ijímat i Prima Cool. Na n?kterých set-top-boxech je kanálová pozice nové televize uvedena jako text, na jiných je ozna?ena jako Prima 2 nebo Prima Cool. Pokud ji nemáte aktivní, doporu?ujeme p?elad?ní set-top-boxu nejlépe tak, že všechny kanály smažete a zvolíte automatické vyhledávání, které vám najde všechny kanály v?etn? Primy Cool. P?elad?ním p?ijíma?e m?žete vy?ešit i p?ípadné potíže se zvukem.


Diskuze

Zatím žádné příspěvky
vložit příspěvek

Jméno:

Email:

Dotaz:


Pro odeslání dotazu vyplňte prosím písmena z obrázku:

řešení na  míru
Vyhledávání: